ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เที่ยวทั่วไทย
dot
dot
สถานที่ท่องเที่ยว ตาก - แม่สอด
dot
dot
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภออุ้มผาง
dot
dot
ร้านอาหารแนะนำ
dot
น้ำตกทีลอซู

 

 

 คำว่าทีลอซู

เป็นภาษากระเหรี่ยงแปลว่าน้ำตกดำตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า
อุ้มผางห่างจากที่ทำการเขต ฯ 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำ
ทะเล 900 เมตรเกิดจากลำห้วยกล้อทอ ลำน้ำทั้งสายตกสู่หน้าผาสูงชัน
มีน้ำไหลตลอดปีความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ
มีความสูงประมาณ 300 เมตรล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์
ทีลอซูเป็นน้ำตกทีมีความงามมากติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก
เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และได้รับคำกล้าวขาน
ถึงความงามที่สุดของเอเชียเนย์ด้วย ทีลอซูมีความงามเป็นพิเศษ
ในช่วงฤดูฝนระหว่าง 1 มิ.ย. – 31 พ.ย.  ปริมาณน้ำฝนที่มีมาก
จะเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารทำให้
สายน้ำตกกว้างใหญ่ กว่าฤดูอื่น

ทีลอซู 
แปลว่า น้ำตกใหญ่ หรือ น้ำตกดำ น้ำตกนี้
ซ่อนอยู่ในหลืบผาอันกว้างใหญ่ น้ำตกลงมา 
ท่ามกลางธรรมชาติ ที่สวยงาม และ อุดมสมบูรณ์ ไป
ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด สายน้ำเกิดจากห้วย
กล้อท้อ  ซึ่งมีแดนกำเนิดอยู่บนดอยผะวี และ
ไหลลงแม่น้ำแม่กลองที่ ต. แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผางจ.ตาก

ทีลอซู
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่อยู่ภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ถูกพบโดยบังเอิญจากพรานกะเหรี่ยงคนหนึ่ง
ที่เดินทางมาล่าสัตว์น้ำตกเกิดจากลำห้วยกล้อทอที่อยู่บนพื้นที่สูงแล้วไหลมาตกยังบริเวณที่
เป็นหน้าผาใหญ่เมื่อลำห้วยทั้งสายตกลงจากหน้าผาจึงเกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สายน้ำตลอด
แนวหน้าผาแต่เมื่อนานมาแล้วประมาณ20ปีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานปริมาณ
น้ำสะสมอยู่มากหน้าผารับน้ำหนักไม่ไหวจึงถล่มพังลงมาการที่หน้าผาถล่มครั้งนั้นทำให้น้ำตก
แยกเป็นหลายสายมิได้ไหลเป็นสายใหญ่สายเดียวเหมือนแต่ก่อน แต่เดิมบริเวณพื้นที่
น้ำตกทีลอซูเคยเป็นที่อยู่อาศัยของพวกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปัจจุบันพื้นที่ น้ำตกทีลอซู
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวได้แต่ค่อนข้างมีกฎระเบียบที่
เคร่งครัดเรื่องการสัญจรเข้าออกและการพักแรมในเขตฯCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ทีลอซูการ์เด้นทัวร์
ที่อยู่ :  เลขที่ 334 หมู่ 1 : ต.แม่กลอง :อ.อุ้มผาง
จังหวัด :ตาก      รหัสไปรษณีย์ :63170
มือถือ : 081-792-4554,098-272-2433 (ไอดี line : kratai554 )
อีเมล :teelorsu.g@gmail.com
เว็บไซต์ :www.teelorsugarden.com