ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เที่ยวทั่วไทย
dot
dot
สถานที่ท่องเที่ยว ตาก - แม่สอด
dot
dot
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภออุ้มผาง
dot
dot
ร้านอาหารแนะนำ
dot
หมู่บ้านกระเหรี่ยง

 

    หมู่บ้านกระเหรี่ยง

 

ความเป็นสมถะชนแห่งพงไพร จึงสามารถอาศัยอยู่ในผืนป่าอนุรักษ์แห่งนี้ได้อย่างกลมกลืน

กระเหรี่ยงในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือกระเหรี่ยงสกอหรือยางขาว กระเหรี่ยงโบว์และกระเหรี่ยงบเว

ทั้งสามกลุ่มมีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันที่เครื่องแต่งกายและภาษาพูด กระเหรี่ยงสกอ

ผู้ชายนิยมใส่เสื้อแขนสั้นสีแดงมีพู่รอบเอว หญิงสาวยังไม่แต่งงานใส่ชุดยาวสีขาว ถ้าแต่งงาน

แล้วจะใส่เสื้อแขนสั้นสีน้ำเงิน ผ้านุ่งสีแดง ส่วนกระเหรี่ยงโปว์ ผู้ชายแต่งตัวคล้ายคนไทยทั่วไป

 แต่หญิงสาวนิยมเครื่องประดับ ใส่กำไลมือเป็นทองเหลืองหรือเงินหลายอัน ผมประดับปิ่นเงิน

ส่วนกระเหรี่ยงบเว ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขาสั้น โพกผ้า นิยมสักที่กลางหลัง ผู้หญิงสวมผ้านุ่งสั้นระดับเข่า

ข้อเท้าสวมกำไลไม้ไผ่เมื่อชาวกระเหรี่ยงอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย ยังถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย

ตามลักษณะการตั้งถิ่นฐาน กระเหรี่ยงที่อาศัยตามแนวชายแดนไทยด้านตะวันตกเฉียงเหนือ

ภูมิประเทศเป็นภูเขาจึงถูกเรียกเป็นกระเหรี่ยงดอย ส่วนกลุ่มที่อาศัยอยู่ตามที่ราบใกล้แหล่งน้ำ

แถบจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรีเรียกเป็นกระเหรี่ยงน้ำกลุ่มบ้านเลตองคุ เป็นชุมชนที่ห่างไกลถูกกั้นขวางด้วย

ปราการธรรมชาติ การเข้าสู่หมู่บ้านต้องเดินเท้า 1 วันเต็มๆ ทำให้ชาวกระเหรี่ยงที่นี่คงมีชีวิต

สันโดษ และถือเคร่งในลัทธิฤาษีที่นับถือต่อเนื่องมานานนับร้อยปี ลัทธิฤาษีเป็นความเชื่อที่สืบเนื่อง

มาจากพุทธศาสนาในเรื่องยุคพระศรีอารีย์ ชาวกระเหรี่ยงเลตองคุจึงนับถือกฎเกณฑ์ ที่สอดคล้องกับศีลห้า

ในพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เชื่อกันว่าจะทำให้ไปเกิดในยุคพระศรีอารีย์ โดยมีฤาษีเป็นผู้นำ

ทางจิตวิญญาณและบัญญัติกฎเกณฑ์ข้อห้ามต่างๆ กระเหรี่ยงเลตองคุไม่ล่าสัตว์ ไม่พูดปด ไม่ลักขโมย

นอกจากฤาษีแล้วยังมีงาช้างศักดิ์สิทธิ เป็นงาช้าง

โบราณ 1 คู่ยาวประมาณ 2 เมตรสลักเป็นรูปพระพุทธรูป ชาวกระเหรี่ยงให้ความเคารพนับถือมากและจะมากราบไหว้ในวันพระCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ทีลอซูการ์เด้นทัวร์
ที่อยู่ :  เลขที่ 334 หมู่ 1 : ต.แม่กลอง :อ.อุ้มผาง
จังหวัด :ตาก      รหัสไปรษณีย์ :63170
มือถือ : 081-792-4554,098-272-2433 (ไอดี line : kratai554 )
อีเมล :teelorsu.g@gmail.com
เว็บไซต์ :www.teelorsugarden.com